HAIKYUU STILL LIVES!!!

Karasuno
- Hinata Shouyou
- Kageyama Tobio
- Sugawara Koushi
- Sawamura Daichi
- Yamaguchi Tadashi
- Tsukishima Kei
- Tanaka Ryuunosuke
- Nishinoya Yuu
- Azumane Asahi
- Hitoka Yachi
- Shimizu Kiyoko

Aoba Jousai/Seijou
- Oikawa Tooru
- Iwaizumi Hajime

Coming Soon